Media & viestintä

 

Viestinnän osa-alueet

Tiedottamista, markkinointiviestintää, oikolukua ja editointia,
strategiaa & suunnittelua, sekä kriisiviestintää

Viestinnän kirjo on laaja: perinteisistä tiedotteista mediasuhteisiin ja sosiaalisen median postauksiin. Parhaassa tapauksessa viestintä on kiinteä osa yrityksen toimintaa, pohjautuu viestintästrategiaan ja on suunnitelmallista.

Viestintästrategia on pitkän tähtäimen suunnitelma, joka tulisi olla sidoksissa organisaation päästrategiaan. Viestintäsuunnitelma tehdään lyhyelle aikavälille, ja sitä voi tilanteen mukaan päivittää. Kriisiviestintäsuunnitelma kuuluu jokaiseen yritykseen. Someaikakaudella mainekriisi voi uhata äkkiä ja yllättäen. Välillä tarvitaan mediakonsultaatiota ja koulutusta median kohtaamiseen. Joskus riittää oikoluku ja editointi. Kielivirheitä tekee jokainen, ja ytimekäs teksti vie sanoman perille varmemmin.

Markkinointiviestintä on kokonaisuutena vaativaa ja edellyttää sekin suunnitelmallista toimintaa. Sosiaalinen media on keskeinen osa tätä. Päivittäinen toiminta on helpompaa, kun kaikki on mietittyä ja visuaalisesti yhdenmukaista. Tähän voitaisiin listata graafiset työt: taitto ja kuvankäsittely sekä kotisivut.

Meiltä saa kaikkea tätä. Konsultaatiota, toimenpiteitä ja pitkäaikaista kumppanuutta. Ammattilaisen apua ja palvelua. Toisille riittää pieni konsultaatio, joskus sitoudutaan kokonaisvaltaiseen viestinnän hoitamiseen.
Laaja alihankkijaverkosto takaa monipuolisen kielivalikoiman ja palvelukokonaisuuden.

Pieni palvelee paremmin!